Zakres usług

Stała obsługa przedsiębiorców

Zajmujemy się stałą obsługą podmiotów gospodarczych. Może ona uwzględniać zarówno proces rejestracji podmiotów, jak i obsługę prawną bieżącej działalności (spory, windykacje, sprawy z zakresu prawa pracy itp.).

Co istotne, dostosowujemy się do potrzeb i możliwości Klienta, oferując kilka modeli rozliczeń. Najważniejsze jest dla nas indywidualne podejście do Klienta. Zaufany prawnik będzie potrafił znaleźć najlepsze rozwiązanie dla małej firmy, która potrzebuje go w sprawach incydentalnych oraz zaangażować się w pełni w wieloaspektową działalność dużych podmiotów. Szczegółowe informacje na temat modeli rozliczeń udostępniamy tutaj.

Stawki za obsługę firm są każdorazowo ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb i wymagań Klienta.

Reprezentacja Klienta

Reprezentujemy swoich Klientów przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym) oraz urzędami. Występujemy również w ich imieniu przed organami egzekucyjnymi i administracyjnymi.

Ponadto oferujemy reprezentację Klienta przed osobami trzecimi, również w negocjacjach.

Prawo cywilne

Pomagamy Klientom w sprawach z zakresu prawa cywilnego, takich jak:

  • sprawy o zapłatę, windykację należności, czy obrona przed niesłuszną windykacją,
  • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, m.in. zlecenia, o pracę, najmu, o roboty budowlane, pożyczki, o dzieło itp.,
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, tj. zniesieni współwłasności, zwrot nakładów na nieruchomości i ruchomości, zasiedzenie nieruchomości, służebności, sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie,
  • naruszenie dóbr osobistych,
  • wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika oraz powództwa przeciwegzekucyjne (np. w przypadku nieprawidłowego zajęcia mienia przez komornika).

Nasze usługi obejmują również sporządzanie i opiniowanie umów oraz sporządzanie pism procesowych.

Prawo spadkowe

Zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa spadkowego, jak np. roszczenia o zachowek, czy unieważnienie testamentu. Prowadzimy również postępowania spadkowe, pomagamy dokonać działu spadku, czy przekazania majątku na rzecz rodziny i osób trzecich.

Prawo rodzinne

W celu uzyskania informacji kliknij TUTAJ.

Zabezpieczenie majątku

Wielu naszych Klientów prowadzi firmę i obawia się nieprzewidzianych problemów finansowych, czy konsekwencji nieudanego kontraktu. Zabezpieczenie ich majątku oraz bytu ich rodzin to jeden z priorytetów naszej kancelarii.

Proponujemy optymalizację prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalającą na jak najlepsze, zgodne z prawem zabezpieczenie majątku. W zależności od potrzeb Klienta udzielamy porad prawnych lub przeprowadzamy kompleksowy proces w tym zakresie (od porady prawnej do momentu zabezpieczenia majątku).

Prawo gospodarcze

Pomagamy naszym Klientom w zakładaniu i likwidacji spółek prawa handlowego.
Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i naprawczego (w tym upadłość konsumencka) oraz prawa spółdzielczego.
Prowadzimy doradztwo w zakresie zakładania spółek, uwzględniające oczekiwania i potrzeby Klienta.
Specjalizujemy się w prawie transportowym – szczegółową ofertę z tej dziedziny można znaleźć
tutaj.

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Kancelaria specjalizuje się w prawie autorskim oraz w prawie własności przemysłowej. Szczegółową ofertę z tego zakresu przedstawiamy tutaj.

Prawo pracy

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy, takie jak sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowania za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę, dochodzenie roszczeń z wynagrodzenia, premii itp. oraz sprawy o mobbing i molestowanie. Ponadto pomagamy w sytuacji, kiedy konieczne jest ustalenie stosunku pracy (np. w przypadku, gdy Klient pracuje na umowę zlecenie, podczas gdy wypełniają się cechy umowy o pracę).

Prawo karne

Zajmujemy się przygotowywaniem zawiadomień do organów ścigania oraz sporządzaniem prywatnych aktów oskarżenia. Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach wykroczeniowych oraz w sprawach karnych gospodarczych.

Prawo administracyjne

Sporządzamy pisma i wnioski w toku postępowania administracyjnego oraz odwołania, zażalenia i skargi na decyzje i postanowienia administracyjne.

Potrzebujesz pomocy?

Opisz nam swój problem, ustalimy, jak możemy pomóc.