Honorarium

Formy rozliczeń

Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych klientów, oferujemy elastyczne metody rozliczeniowe.

Głównymi metodami rozliczeń są:

Rozliczenie ryczałtowe godzinowe.


Klient wykupuje określoną ilość godzin obsługi prawnej lub płaci na rzecz kancelarii honorarium, obejmujące przepracowaną ilość godzin (na podstawie przedstawionego harmonogramu) po zakończeniu zlecenia. Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od ilości godzin, podczas których kancelaria świadczy pomoc prawną oraz od poziomu skomplikowania przedstawionego zagadnienia.

Stała obsługa prawna.


Klient zawiera z kancelarią umowę stałej obsługi prawnej, gdzie miesięczne wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w stosunku do każdego klienta. Stawka wynagrodzenia uzależniona jest od takich aspektów jak: ilość czasu koniecznego do obsługi prawnej, charakter zlecanych spraw, wielkość przedsiębiorstwa oraz charakter branży klienta.

 

Rozliczenie jednorazowe.


Honorarium od prowadzonej sprawy, stawka ustalana indywidualnie z klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

 

Koszt jednorazowej porady prawnej to 100-250 zł, w zależności od skomplikowania przedstawionego problemu. W przypadku kiedy klient zdecyduje się na zlecenie nam prowadzenia swojej sprawy, po udzieleniu porady, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Potrzebujesz pomocy?

Opisz nam swój problem, ustalimy, jak możemy pomóc.