Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Wraz z pojawieniem się nowych mediów, które pozwalają na przesyłanie i udostępnianie danych, kancelaria postanowiła wyjść naprzeciw wymaganiom branży związanej z własnością intelektualną. Nasza oferta w zakresie własności intelektualnej skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Obejmuje ona aspekty prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Oferujemy między innymi usługi w zakresie:

Reprezentacji klienta w przypadku naruszenia jego praw autorskich, bądź też praw wynikających z własności przemysłowej, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania, lub nieprawidłowego wykonania umowy.


Reprezentacja może obejmować kompleksowo całą sprawę lub skupiać się jedynie na niektórych jej aspektach (zaprzestanie naruszeń, dochodzenia odszkodowania, zakwalifikowania prawa jako prawa autorskiego, wystosowanie wezwania do zapłaty, bądź do wykonania umowy itp.).

Kwalifikowanie i analizowanie zagadnień związanych z dozwolonym użytkiem osobistym oraz publicznym


Opracowywanie umów na zlecenie klienta, analiza umów przestawionych przez klienta wraz z możliwością uczestnictwa w procesie negocjacyjnymi z kontrahentem klienta


Negocjowanie w imieniu klienta umów z producentami i wydawcami


Np. o wydanie książki, realizację filmu, występowania w filmie, reklamie itp.

Wdrożenie systemu, mającego na celu ochronę ostatecznego nabywcy utworu,


co uwzględnia przede wszystkim skuteczne nabycie praw autorskich, zabezpieczenie się przed nierzetelnymi podwykonawcami itp.

Opracowywanie umów z pracownikami i podwykonawcami, wraz z ochroną poufności i zakazem konkurencji,

które w sposób skuteczny zabezpieczają klienta przed niepożądanymi skutkami działań osób trzecich, a jednocześnie zapewniają, że osoba trzecia nie wystąpi z roszczeniem przeciwko klientowi.

Doradztwo w zakresie prawa Internetu i prawa reklamy,

kwalifikowanie naruszeń i ewentualna reprezentacja klienta w postępowaniach karnych oraz cywilnych.

Audyt w zakresie dotychczas posiadanej dokumentacji i korzystania z praw autorskich oraz własności przemysłowej

Inne czynności kancelarii związane z doradztwem prawnym przedsiębiorcy w zależności od przedstawionych potrzeb

Jeżeli jesteś zainteresowany, którąkolwiek z oferowanych przez kancelarię usług, bądź masz wątpliwości odnośnie tego, czy kancelaria może zająć się twoją sprawą napisz do nas lub zadzwoń.

Potrzebujesz pomocy?

Opisz nam swój problem, ustalimy, jak możemy pomóc.