Prawo transportowe

Prawo transportowe

Kancelaria specjalizuje się w prawie przewozowym, zarówno na kanwie przepisów polskich, jak i przewozów międzynarodowych (np. wykonywanych zgodnie z Konwencją CMR).

Sam łańcuch przewozowy, jak i cała branża TSL, wymaga obsługi kompleksowej. Każdy jego element powinien być korelowany z pozostałymi, tak aby jedna pozornie korzystna czynność nie okazała się w przyszłości szkodliwa.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę dla przedsiębiorców zajmujących się transportem oraz spedycją, która uwzględnia:

Zabezpieczenie prywatnego majątku przedsiębiorcy.


Branża TSL wiąże się z dużym ryzykiem przedsiębiorców. Często nie ma możliwości uniknięcia tego ryzyka, można je jedynie zminimalizować. Niepowetowane straty może przynieść zachowanie podwykonawców, np. kiedy kierowca spowoduje wypadek ze swojej winy, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z uwagi na niedbalstwo kierowcy. W takiej sytuacji przedsiębiorca staje przed problemem, ponieważ po pierwsze nie ma samochodu, a po drugie zazwyczaj właściciel transportowanego towaru wysuwa roszczenia odszkodowawcze.

Kancelaria wypracowała system, pozwalający na ochronę prywatnego majątku przedsiębiorcy.

Optymalizację sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniającą balans pomiędzy ryzykiem, a kosztami prowadzenia działalności.


Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do CEIDG, kancelaria pomaga doradzić, w którym momencie najlepiej założyć spółkę, jaką spółkę założyć i jak optymalizować koszty prowadzenia działalności, z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka.

Wdrożenie systemu postępowania w przypadku zaistnienia sprawy spornej.


Z uwagi na dynamikę branży transportowej, bardzo często konieczne jest, aby pierwsze czynności podejmowali już kierowcy lub spedytorzy. Postępowanie może uwzględniać sporządzenie odpowiednich dokumentów (protokoły, zastrzeżenia), złożenie pisemnego zastrzeżenia (do np. sposobu załadunku), zabezpieczenia towaru oraz wysyłanie pism, które mają wpływ na możliwość dochodzenia roszczeń. Szkolenie obejmuje wskazanie zagadnień najistotniejszych w sposób praktyczny i zrozumiały, aby prawidłowe postępowanie zabezpieczało interes przedsiębiorcy.

W tym zakresie kancelaria prowadzi szkolenia, które mogą odbyć  się w miejscu wskazanym przez przedsiębiorcę.
W przypadku zainteresowania szkoleniem kliknij tutaj.

Sporządzanie i analiza umów, którymi posługuje się przedsiębiorca oraz tych otrzymywanych od kontrahentów.


Celem jak najlepszego zabezpieczenia interesu przedsiębiorcy konieczne jest prawidłowe sporządzenie zlecenia transportowego/spedycyjnego. Takie zlecenie często decyduje o charakterze wykonywanego przewozu. Prawidłowo sporządzona dokumentacja pozwala uniknąć sporów mogących wyniknąć w przyszłości, a ponadto w przypadku zaistnienia sporu ułatwia osiągnięcie rozwiązania korzystnego dla przedsiębiorcy.

Reprezentowanie przedsiębiorcy w sprawach spornych oraz windykowanie należności nieopłaconych przez kontrahentów.


Kancelaria świadczy również usługi związane z windykacją należności od kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami. Stosujemy nowatorskie metody, które nakłaniają dłużnika do zapłaty. Dzięki nim proces windykacyjny jest nastawiony na jak najszybsze odzyskanie należności przedsiębiorcy. Kancelaria reprezentuje przedsiębiorcę na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Inne czynności kancelarii, związane z doradztwem prawnym przedsiębiorcy w zależności od przedstawionych potrzeb.

Potrzebujesz pomocy?

Opisz nam swój problem, ustalimy, jak możemy pomóc.