Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Co istotne, podejście do każdej sprawy jest indywidualne, nastawione na dobro klienta. Mając świadomość, iż są to sprawy trudne oraz bardzo angażujące strony, pełnomocnik podchodzi do sprawy ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klienta.

Sprawy rodzinne takie jak rozwód, czy sprawy alimentacyjne zazwyczaj nie są łatwe i wiążą się z zaangażowaniem intensywnych emocji, dzięki profesjonalnemu podejściu pełnomocnika procedura jest przeprowadzana w sposób, jak najmniej uciążliwy, a jednocześnie zabezpieczający interesy Klienta.

Kancelaria podchodzi do spraw rodzinnych kompleksowo, wskazując następstwa decyzji Klienta i najskuteczniejsze środki, mające na celu osiągnięcie przez Klienta zamierzonego rezultatu.

Prowadzimy m.in. sprawy:

  • alimentacyjne – alimenty zasądzane na dzieci, alimenty zasądzane na małżonka, który nie ponosi winy za rozwód, zasądzenie kosztów utrzymania matki w czasie ciąży i porodu,
  • rozwodowe z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie,
  • o separację,
  • sprawy o podział majątku oraz o ustalenie przymusowej rozdzielności majątkowej,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
  • regulację kontaktów z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Potrzebujesz pomocy?

Opisz nam swój problem, ustalimy, jak możemy pomóc.